Kliv fram och ta befälet

Den främsta egenskapen som utmärker en man av värde är förmågan att kunna kliva fram och leda när alla andra är handlingsförlamade.

Under min värnplikt hörde jag ofta orden ”jag tar befälet” vid överlämningar mellan olika befäl. När du tar befälet betyder det att du bestämmer över de (eller det) du tar befälet över, men framför allt betyder det att du tar ansvar för dina beslut.

Vad handlar befälet om?

När en civil person hör orden ”befäl” föreställer de sig troligen en sur överordnad som står och skriker order åt sina underlydande. Men för den som faktiskt haft en befälsposition under en längre tid (med framgång) vet att det kräver både ödmjukhet och hårt arbete.

För att kunna leda andra måste du inge respekt i dem under dig, enklaste sättet att göra det är genom dina meriter och resultat. Detta innebär att du måste leda genom ditt personliga exempel.

En minst lika viktig egenskap för att kunna leda andra (och dig själv) är att vara en bra kommunikatör. Du måste vara bra på att förstå och att göra dig förstådd för att andra ska vilja tala med eller lyssna på dig när det gäller vad ni ska försöka uppnå tillsammans.

Börja med att ta befälet över dig själv och ditt hem

Om du bor ensam innebär detta givetvis att du ”bara” har befälet över dig själv, men tillvägagångssättet skiljer sig inte avsevärt. Du behöver ett mål för din hemmamiljö som omfattar städning, budget och organisering.

Om du har fru och/eller barn, måste du givetvis rådgöra med din respektive, men de flesta kvinnor föredrar att mannen i förhållandet står för såväl ledning som initiativtagande.

Bestäm en dag i veckan eller månaden där du lägger fram vad som gäller och diskuterar eventuella frågor kring detta.

Ta befälet på din arbetsplats

Om du ”bara” är en anställd kassör eller städare på din arbetsplats och har begränsat med befogenheter kan det låta märkligt med rådet att ”ta befälet”. Men som jag nämnde inledningsvis handlar detta i första hand om att ta ansvar och det kan du alltid göra.

De flesta arbetsplatser, oavsett din befattning, har ett visst utrymme för initiativtagande (och uppmuntras om du har en bra chef).

Finns det frivilliga uppgifter som du kan ta på dig som ingen annan vill göra? Finns det förbättringar i arbetsmiljön som du kan bidra till? Har du förslag för din överordnade om hur ni kan förbättra kundernas upplevelse?

Om inget av detta är möjligt bör du kanske leta efter nytt jobb med utrymme för att växa och klättra.

Men hur kan du ta befälet om ingen ger dig mandat för det?

Ett praktiskt exempel. Du har en hemuppgift för skolan som du delar med två andra elever, du vill sätta igång direkt medan de andra är osäkra på hur ni ska börja eller när.

Första alternativet: du föreslår att du kan lägga upp en plan för arbetet där uppgifterna delas jämnt emellan er (detta bör givetvis diskuteras) och sätter en deadline för när det ska vara klart. Men om de andra inte går med på detta?

Andra alternativet: du kan även säga följande: eftersom ni inte verkar så pigga på att komma igång kommer jag sätta igång med vad jag kan göra för den här uppgiften, om ni inte bidrar med något innan deadline får det stå för er.

Tredje alternativet: du kan gå till läraren eller annan ansvarig och begära att få göra en egen hemuppgift eller arbeta med några andra elever som är mer driftiga.

Dessa tre alternativ går att applicera (mer eller mindre) på vad som behöver göras på din arbetsplats, i ditt förhållande eller något annat ansvarsområde. Men det finns en annan stor vinst med att ta befälet som många missar.

När du har befälet minskar behovet av att kritisera andra

När någon skriver ett långt mejl till mig som utförligt kritiserar min träning, mitt skrivande, min klädsel eller något annat, kan jag ofta gissa korrekt att denna person har väldigt lite kontroll över sitt eget liv.

Män (och kvinnor för den delen) som befinner sig på vägen mot sina drömmars mål, som har ”sin skit under kontroll” och vet vad du behöver göra och hur de ska göra det, har sällan tid eller intresse av att sitta och gnälla på nätet eller någon annanstans på hur andra lever sina liv.

Få saker tar så mycket tid och energi och ger så lite tillbaka som gnäll, skvaller och ryktesspridning.

Fokusera på dig själv och de i din närhet istället, lyssna, kommunicera, fokusera, delegera och framförallt ta ansvar för vad som ligger i din makt. Och som alltid – Lev Fett!